Coachning och vägledning

coaching

Vi hjälper dig att ta fram det du är bra på, belysa och förstärka din kompetens. Hos oss får du individuellt anpassad coachning. Våra coacher stödjer, motiverar och uppmuntrar dig till att pröva nya vägar, testa nya tankar och idéer.

Alla aktiviteter anpassas utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Tillsammans inventerar vi dina erfarenheter och kunskaper, för att göra en handlingsplan som stärker din position på arbetsmarknaden – alltså öka dina chanser till arbete. Kunskapscompaniet har även avtal Arbetsförmedlingen, som innebär att våra coacher stöttar dig som arbetssökande till nya möjligheter.

Vår styrka är vår nära kontakt med arbetsmarknaden, som ger dig möjlighet till nya personliga möten med arbetsgivare. Vi hjälper dig som är ny i landet, har varit arbetslös länge eller som bara behöver en knuff i rätt riktning - mot ett jobb.

Dessa aktiviteter erbjuder vi inom coachning och vägledning:


Stöd och matchning - arbetsmarknadsaktivitet

Genom vår Stöd- och matchningstjänst erbjuder vi dig ett individuellt innehåll, där våra erfarna och engagerade coacher kommer att stödja, motivera och uppmuntra dig till att prova nya vägar som leder till ditt mål - arbete eller studier. Vi har modet att jobba kreativt och tänka utanför boxen.

Lösningen anpassas efter dina behov

För oss är alla människor unika och därför ser vi det som en självklarhet att vara lyhörda för din situation - för oss är det viktigt att förstå, för att kunna agera där du som individ står. Genom ömsesidig respekt och fokus på vad du vill, vad du kan och vart du är på väg uppnår vi tillsammans målet – ett arbete eller en utbildning.

Vi erbjuder tjänsten på orterna Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Köping, Nyköping, Örebro, Katrineholm och Nacka/Stockholm.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad, det är genom honom/henne som du anmäler dig.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Ulrika Lindberg, tel 070-763 05 86,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Läs även mer på denna länk:

Kunskapscompaniets stöd- och matchningstjänst>>