Våra gymnasieprogram

Bygg- och anläggnings­programmet

Inriktningar: Husbyggnad

Vårt byggprogram ger dig en bra yrkesutbildning som snabbt leder till jobb och egen inkomst. En stor del av utbildningen är praktisk och du kan dessutom välja att gå som lärling vilket innebär att mer än hälften av utbildning sker på riktiga arbetsplatser.

Första året läser alla gemensamt. Andra läsåret väljer du riktning husbyggnad träarbete eller betong.

Intresseanmälan»Poängplan»

Välj vad du vill bli

Träarbetare

Snickare är ett gammalt hantverksyrke som ständigt utvecklas med nya maskiner och tekniker. De flesta tänker nog på byggare som snickare, speciellt husbyggare. Men yrket är brett och kan handla om allt från konstruktion och renovering till specialsnickeri för att nämna några inriktningar.

Betongarbetare

Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel. Vanligaste arbetsuppgiften är att gjuta grund till husbyggen men betongarbetare kan också arbeta med väg- och brokonstruktioner med mera.

Murare

Murare är ett hantverksyrke som kräver stor yrkesskicklighet. Som murare är dina främsta arbetsuppgifter att putsa fasader, mura grunder och montera tegel. Även plattsättning utförs av murare och en del murare utför även inredningsjobb.

Branschrekommenderad skola

Vi är stolta över att vara en skola som rekommenderas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Bygglärling

Vi erbjuder våra gymnasieprogram som lärlingsutbildning. Det innebär att minst halva din utbildning sker på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver.

APL

På vårt Byggprogram ingår alltid minst 30 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Intresseanmälan

Är du intresserad av KC?

Vill du studera hos oss eller bara veta mer? Skicka iväg en intresseanmälan till oss så hör vi av oss när det är dags för ett Öppet Hus eller någon annan typ av prova på-aktivitet hos oss.

Intresseanmälan»

Personal

Per Ewaldius

Arbetslagsledare Bygg- och anläggningsprogrammet
076-000 89 75

Jari Salmijärvi

Rektor på Kunskapscompaniet gymnasieskola
072-177 39 20