Kunskapscompaniet

Lokalvård

Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper inom yrkesområdet så att du blir anställningsbar som lokalvårdare. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetsgivare och du får kontakt med olika företag med rekryteringsbehov.

Studiebesök

Är du intresserad och vill veta mer om lokalvårdsutbildningen via Arbetsförmedlingen? Boka in dig på ett studiebesök

Intresseanmälan till studiebesök»

Studieupplägg

Utbildningen är uppdelad i två olika delar: en testmodul som består av yrkesorientering och kunskapskartläggning samt en yrkesinriktad utbildning som ger dig de kunskaper som krävs inom yrket. Teoretiska och praktiska inslag varvas så att du som deltagare är väl förberedd inför kommande anställning.

Utbildningen finns i Stockholm och Visby.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i denna utbildning. Genom APL får du möjlighet att praktiskt träna dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Yrkesbevis

När du har slutfört utbildningen och nått upp till de fastställda utbildningskraven kommer du att få intyg på genomgångna utbildningsmoduler. Du har även möjlighet att få ett yrkesbevis, som utfärdas tillsammans med Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) och PRYL, som tagits fram tillsammans med  Sveriges Fastighetsägarförbund.

Förkunskaper

  • Svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
  • Branschen rekommenderar också körkort B.

Läs våra faktablad

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad Lokalvård – Stockholm»Faktablad Lokalvård – Visby»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Robert Lagerström

Robert Lagerström

Verksamhetschef
079-006 02 66

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.