Kunskapscompaniet

Sprinklermontör grund

I utbildningen får du kunskaper för att kunna arbeta med montering av sprinklerrör och system inom olika typer av verksamheter. Förutom yrkeskurser ingår också två yrkesanpassade orienteringskurser.

Sprinkler räddar liv, skyddar egendom och ekonomiska värden

Utbildningen ger dig de grundläggande yrkeskunskaperna och färdigheterna som krävs för att bli sprinklermontör inom branschen. Efter utbildningen väntar lärlingstid ute på företag kombinerat med studier i de kurser som krävs för att få avlägga ett branschprov.

[Komvux – Västerås]

Studieupplägg

Utbildningen består av teoretiska och praktiska delar. I utbildningen får du kunskaper för att kunna arbeta med montering av sprinklerrör och system inom olika typer av verksamheter. Förutom yrkeskurser ingår också två yrkesanpassade orienteringskurser.

Orienteringskurserna är kompletterande språkutbildningar för att stärka dina språkfärdigheter, sociala förmågor och förbereder dig praktiskt för yrkeslivet. Du läser de här kurserna parallellt med yrkeskurserna där våra yrkeslärare undervisar i nära samarbete med lärare i svenska som andraspråk.

Du får även möjlighet att läsa grundläggande kurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik för att bli behörig att läsa de gymnasiala kurser som krävs för att avlägga branschprov.

APL – Arbetsplats­förlagt lärande

Vi följer dig hela vägen genom teoretiska genomgångar och praktiska moment, både i våra lokaler och i arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL-perioden får du testa dina kunskaper praktiskt hos företag i branschen. Det är ett bra tillfälle att lära känna arbetsgivare och skapa kontakter inför framtiden. Ungefär 15% av utbildningstiden är APL, förlagd på företag med rekryteringsbehov.

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college!

För att du ska få tillgodoräkna dig hela utbildningen du fått på skolan när du blir lärling måste skolan vara godkänd och branschcertifierat VVS-college.

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college som ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan. Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Läs vår faktablad

Du kan läsa de direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad – Sprinklermontör»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktperson

Jonny Holmström

Jonny Holmström

Utbildningsledare
070-104 37 21

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.