Kunskapscompaniet

Tågteknik

Utbildning i tågteknik ger dig en kompetensprofil som matchar branschens efterfrågan. Under utbildningen kommer du i kontakt med framtida arbetsgivare genom minst 10 veckors utbildning på en arbetsplats och du blir väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

Aktuella utbildningsstarter»

Järnvägssektorn är i behov av kompetenta tågmekaniker

Efterfrågan på tågutbildade medarbetare med intresse och förmåga att få olika system och miljöer att fungera tillsammans är stor och tillgången är mycket begränsad. Den här utbildningen ger dig goda chanser till anställning.

Servicetekniker tåg – Eskilstuna

Järnvägssektorn är i sin helhet under kraftfull expansion och i behov av kompetenta tågmekaniker. Branschen har behov av mekaniker som praktiskt kan omsätta sin kompetens på fältet med förståelse för samspelet mellan olika trafikslag, fordon och infrastruktur.

Eskilstuna kommun satsar på gymnasial tågutbildning för vuxna för att tillgodose och tillfredsställa rådande och kommande behov på marknaden.

Ansök här!»

Många möjligheter till jobb

Det finns många och utvecklande möjligheter till jobb efter utbildningen. De kompetenser som branschen just nu söker mycket av är bland annat:

  • Drift och underhållsteknik
  • Pneumatiska och mekaniska konstruktioner
  • Faktainsamling och analys
  • Yrkesmatematik
  • Industriella mätutrustningar och mätteknik
  • Styrteknik och programkonstruktion
  • Elmaskiner, maskinkomponenter och motorstyrning
  • Systemteknik, fordon och bana
  • Elektroniska utrustningar

Tåg – Västerås

Efterfrågan på tågutbildade medarbetare med intresse och förmåga att få olika system och miljöer att fungera tillsammans är stor och tillgången är mycket begränsad. Västerås vuxenutbildningscenter satsar på gymnasial tågutbildning för vuxna för att tillgodose och tillfredsställa rådande och kommande behov på marknaden.

Läs våra faktablad

Du kan läsa de direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad för Eskilstuna»Faktablad för Västerås»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Mari Holmberg

Verksamhetschef
079-585 35 23
Peder Hellberg

Peder Hellberg

Utbildningsledare
070-799 21 07

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.