Kunskapscompaniet

Vårdbiträde

Som vårdbiträde ger du praktisk hjälp och personlig omvårdnad till individer i behov av extra hjälp i vardagen. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper så att du blir anställningsbar som vårdbiträde inom bland annat sjukvård, hemtjänst och äldre- och handikappomsorg.

Skicka in intresseanmälan till digitalt studiebesök »

Studieupplägg

Utbildningen är på ca 54 veckor och består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesutbildningsdel.

Under den förberedande delen får du möjlighet att prova på yrket och se om du har intresset och förutsättningarna som krävs för att klara av utbildningen och arbetet.

Den yrkesinriktade utbildningen motsvarar innehållet som ges i ämneskurserna inom vård- och omsorgsprogrammet för gymnasieskolan. Utbildningen innehåller teoretiska studier och metodövningar så att du som deltagare är väl förberedd inför kommande anställning.

APL

Yrkesutbildningen innehåller två arbetsplatsförlagda (APL) perioder så att du praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Förkunskaper

SFI nivå D

Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.

Läs vår faktablad

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad Vårdbiträde»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Pernilla Jacobsson

Verksamhetschef
076-724 97 94
namn.efternamn@kunskapscompaniet.se
Carina Saarela

Carina Saarela

Lärare
076-492 68 93

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.