Kunskapscompaniet

VVS-isolerare

Att miljön är viktig och att det är bra att spara energi är de flesta överens om. Som isoleringsmontör är du en av dem som inte bara pratar om det utan även gör något åt det.

Som VVS-isolerare ser du till att höja säkerheten och minska energiförluster och buller.

Som isolerare arbetar du inom VVS (värme, ventilation och sanitet) med bland annat att isolera och bekläda rör, ventilationskanaler, värmepannor och cisterner för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller. Du  jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgrupper, som till exempel VVS-montörer.

[Komvux – Västerås]

Studieupplägg

Efter inledande gemensam klassrumsundervisning, genomför vi utbildningen efter
individuell studieplanering – som anpassas för dig i samråd med din kursledare.
Utbildningen består av klassrums- och distansundervisning men även självstudier
kombinerat med grupp- och projektarbeten. Teoriundervisningen varvas med praktiska övningar i en verklighetsnära miljö och studiebesök på företag. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

APL – Arbetsplats­förlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ger dig möjlighet att förkovra dig i dina nyvunna kunskaper under ledning av en handledare på en arbetsplats. Ungefär 15% av utbildningstiden är APL, förlagd på företag med rekryteringsbehov.

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college!

För att du ska få tillgodoräkna dig hela utbildningen du fått på skolan när du blir lärling måste skolan vara godkänd och branschcertifierat VVS-college.

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college som ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan. Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Läs vår faktablad

Du kan läsa de direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad – VVS-isolerare»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktperson

Jonny Holmström

Jonny Holmström

Utbildningsledare
070-104 37 21

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.