Kunskapscompaniet

VVS-montör

Utbildningen till VVS-montör ger dig stora möjligheter till jobb. Vi jobbar nära VVS-branschen och du får en utbildning som följer branschens krav. Efter utbildningen kan du direkt söka lärlingsjobb.

Ansök här!»

I ditt framtida arbete som VVS-montör kan du jobba bland annat med installation av värmepumpar, solvärme, varmvattenberedare, element och badrum. Utbildningen är yrkesförberedande och du kan direkt söka lärlingsjobb.

Studieupplägg

Du studerar utifrån din individuella studieplan. Teoriundervisningen varvas med praktik. Den 12 veckors arbetsplatsförlagda delen ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats, under en handledares ledning.
Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell, men har en rikttid på 58 veckor.
Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom
validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska
som andraspråk samt grundläggande matematik.
Om formella betyg saknas görs en individuell kunskapsbedömning.

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college!

Kunskapscompaniet är ett branschcertifierat VVS-college som ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan. Elever från ett VVS-colleget är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Läs vår faktablad

Du kan läsa de direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad – VVS-montör via VUC Västerås»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktperson

Jonny Holmström

Jonny Holmström

Utbildningsledare
070-104 37 21

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.