För elever

Elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla elever mår bra. Därför finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare som stöttar när det behövs.

Kontakt

Alf Olsson

Tillförordnad Rektor
016-14 74 70
Angelica Albinsson

Angelica Albinsson

Skolsköterska
070-387 31 34
Susanne Ewaldius

Susanne Ewaldius

Kurator 
076-492 73 93
Eva Gabrielsson

Eva Gabrielsson

Specialpedagog och Extralärare
070-763 05 88