Om Kunskaps­companiet

Kunskapscompaniet startade sin verksamhet i Eskilstuna 1993 och ingår sedan maj 2020 i utbildningskoncernen Watma Education.

Vi består av två bolag: Kunskapscompaniet Ankaret AB och Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB.

Kunskapscompaniet vuxenutbildning

Kunskapscompaniet Ankaret AB erbjuder vuxenutbildning inom Yrkeshögskola, Yrkesutbildning (Komvux och Arbetsförmedlingen) och Coachning (Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonder).

 Utbudet av utbildningar och dess innehåll utvecklas i nära samarbete med företag och olika branschorganisationer. Idag bedrivs utbildningar mot olika byggyrken, industri och teknik, tåg, transport, logistik, vård och omsorg samt restaurang. Utbildningarna utvecklas över tid, i fas med kompetenskraven och rekryteringsbehoven inom näringslivet.

En av Kunskapscompaniets främsta framgångsfaktorer är ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Det ger ett bra nätverk för genomförande av praktik för våra deltagare och är av yttersta vikt för att tillse att utbildningarna lever upp till de senaste kompetenskraven i de aktuella branscherna. Kunskapscompaniet samarbetar också med olika branschorganisationer som ex. STR, TYA, BYN och VOC.

Kunskapscompaniet bildades 1993 i Eskilstuna och erbjuder utbildningar på flera orter runtom i landet. Kunskapscompaniet vuxenutbildningar har idag ett starkt fäste i Mälardalen med verksamheter i bland annat Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping, Katrineholm, Flen och Nyköping och finns även i Stockholm, Norrköping, Gävle, Borås, Kristianstad, Trollhättan samt Mora och Gällivare.

Lediga jobb på Kunskapscompaniet vuxenutbildning»

Kontakt

Charlotte Vällfors

Affärsområdeschef vuxenutbildning
070-462 52 48