Om Kunskaps­companiet

Kunskapscompaniet startade sin verksamhet i Eskilstuna 1993 och ingår sedan maj 2020 i utbildningskoncernen Watma Education.

Vi består av två bolag: Kunskapscompaniet Ankaret AB och Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB.

Fantastiska nöjdhetsresultat!

Varje år frågar vi våra elever och deltagare vad de tycker om KC. Resultaten från årets undersökning bland elever och deltagare bekräftar ännu en gång den imponerande prestationen på våra yrkesutbildningar och Rusta och matcha när det gäller nöjdhet.

– Vår framgång är en följd av våra engagerade lärare och handledare. Deras kompetens och engagemang bidrar dagligen till elevernas och deltagarnas förberedelse inför arbetslivet.

En mycket stor majoritet av våra tidigare elever och deltagare har lyckats säkra anställning efter avslutade utbildningar, vilket ytterligare understryker värdet av våra utbildningar, berättar Charlotte Florestedt, Affärsområdeschef vuxenutbildning på Kunskapscompaniet.

Läs hela artikeln»

Kunskapscompaniet vuxenutbildning

Kunskapscompaniet Ankaret AB erbjuder vuxenutbildning inom Yrkeshögskola, Yrkesutbildning (Komvux och Arbetsförmedlingen) och Coachning (Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonder).

 Utbudet av utbildningar och dess innehåll utvecklas i nära samarbete med företag och olika branschorganisationer. Idag bedrivs utbildningar mot olika byggyrken, industri och teknik, transport, logistik, vård och omsorg samt restaurang. Utbildningarna utvecklas över tid, i fas med kompetenskraven och rekryteringsbehoven inom näringslivet.

En av Kunskapscompaniets främsta framgångsfaktorer är ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Det ger ett bra nätverk för genomförande av praktik för våra deltagare och är av yttersta vikt för att tillse att utbildningarna lever upp till de senaste kompetenskraven i de aktuella branscherna. Kunskapscompaniet samarbetar också med olika branschorganisationer som ex. STR, TYA, BYN och VOC.

Kunskapscompaniet bildades 1993 i Eskilstuna och erbjuder utbildningar på flera orter runtom i landet.

Lediga jobb hos oss»

Kontakt

Charlotte Florestedt

Affärsområdeschef vuxenutbildning
070-462 52 48
charlotte.florestedt@watma.se