Yrkeshögskolan | Växjö

Underhållstekniker inom industriell teknik

Hösten 2024 startar vår yrkeshögskoleutbildning till Underhållstekniker i Växjö. Ta chansen att vidareutbilda dig till ett framtidsyrke.

Ansökan öppnar 1 mars»Kontakta oss om du vill veta mer»

Det råder stor brist på underhållstekniker

Underhållstekniker spelar en viktig roll inom industrin och det råder stor brist på yrkesverksamma. På grund av den snabba teknologiska utvecklingen förväntas efterfrågan på utbildade inom detta yrke att fortsätta vara hög i framtiden. Utbildningen backas upp av ett 30-tal företag i regionen som alla ser behov av fler yrkesverksamma underhållstekniker.

Vad gör en underhållstekniker?

En underhållstekniker inom industrin har huvudansvaret för att säkerställa att maskiner och utrustning fungerar effektivt och säkert. Arbetet syftar till att förebygga driftstopp, minimera nedtid och maximera livslängden för utrustningen. Därför är underhållsteknikern en viktig faktor i företagets lönsamhet. I arbetsuppgifterna ingår förebyggande underhåll, reparationsarbete, uppgradering och modernisering samt dokumentation.

Om utbildningen

Utbildningen för underhållstekniker är en bred utbildning där du lär dig att underhålla och reparera industriella maskiner och utrustning. Du utvecklar färdigheter för att säkerställa effektiv och säker drift av maskiner, samtidigt som du får nödvändiga kunskaper för att optimera underhållsprocesser från början till slut.

Utbildningen genomförs i föreläsningsform samt med praktiska övningar och projektarbeten. De teoretiska avsnitten är starkt knutna till praktiska moment och innehållet i LIA-perioderna.

Lärande i arbete – LIA

Ungefär en tredjedel av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare. Många får anställning redan under utbildningen.

Utbildningslängd

400 yhp, 2 år (80 veckor)

Studieform

Bunden/på plats.
Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningsstart

23 september 2024 i Växjö

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med företag

Utbildningen stöds av många lokala och regionala företag, vilket innebär att du kommer att möta flera representanter från branschen under din utbildning.

Exempel på företag som stödjer utbildningen: Axelent Engineering , Callo Sintermetall , Axipto , Din Maskin  i Värnamo, Rottne Industri , Swepart Transmission , VEÅ , Östrand & Hansen , Thule Sweden , Orwak , FläktGroup Sweden , Tramek , K-Bemanning , Orthex Sweden , TM Tube Systems, Press Kogyo Sweden , Ejderstedt & Fröding , Forsheda Stålverktyg, Shiloh Industries , Yaskawa Nordic , Festo , Ravema , PG&WIP , JE RobotTeknik och Automation , ENGEL Sverige , TUR Turbin och Regulatorservice , Wica Cold , Duroc Machine Tool, Steelform Scandinavia , Edströms Service , AP&T Group, Duroc Machine Tool , Svets & Robotteknik i Småland , Konecranes , ProfilGruppen Extrusions  och AMB Industri.

Kurser och Yh-poäng

Kurs Yhp
Underhållsteknik 10
Säkerhet och arbetsmiljö 20
Elteknik 35
Mekanik 25
Matematik 15
IT och digitala processer 25
Styr- och reglerteknik, automation 35
Diagnostik och felsökning 30
Projekt och kommunikation 25
LIA, lärande i arbete 1 50
Systematiskt underhållsarbete 35
LIA, lärande i arbete 2 70
Examensarbete 25
Totalt 400

Förkunskaper

Gymnasieexamen eller motsvarande (till exempel utländsk examen). Inga särskilda förkunskaper krävs.

Saknar du formell behörighet men tycker att denna utbildning passar dig kan du ändå ansöka så kan vi pröva din lämplighet och möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs vår broschyr

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Läs broschyren här»

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakt

Carl Sterio Sjöström

Utbildningsledare Yh
070-386 45 31

Lars Jacobsen

072 – 382 42 02

Här hittar du våra vanligaste frågor om Yh-utbildningen Logistiker och transportledare.