Yrkeshögskolan

CNC- och robottekniker

En kompakt utbildning som tar dig in på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på endast 1,5 år.

Skicka in sen ansökan»

”Utbildningen CNC- och robottekniker är en komplett utbildning för att få en bred kompetens inom det tekniska området. Just nu och under flera år tillbaka har det varit väldigt svårt att rekrytera personal med dessa kompetensområden.”

  • Namn: Robin Pettersson
  • Företag: Produktionsteknisk chef AnVa Tubes & Components

”I industritäta Mälardalsregionen finns en mycket stor efterfrågan på den kompetens utbildningen CNC- och robottekniker ger”

  • Namn: Charlotte
  • Företag: Affärsområdeschef vuxenutbildning på Kunskapscompaniet
CNC- och robottekniker

Om utbildningen

Utbildningen CNC- och robottekniker är en bred CNC-utbildning där du lär dig att programmera maskiner utifrån ritningar och kvalitetssäkra produktionsflödet från början till slut.

Utbildningen genomförs i föreläsningsform, genom praktiska övningar och projektarbeten. De teoretiska avsnitten är starkt knutna till praktiska moment och innehållet i LIA-perioderna. Praktiska utbildningsmoment genomförs med modern utrustning i våra lokaler i Eskilstuna.

Utbildningslängd

300 yhp, 1,5 år (3 terminer)

Studieort

Eskilstuna och Köping som satellitort.

Studieform

Bunden/på plats.
Utbildningen är CSN-berättigad.

Lärande i arbete – LIA

Ungefär en tredjedel av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare. Många får anställning redan under utbildningen.

Utbildningsstart

28 augusti 2023

För dig som saknar särskilda förkunskaper erbjuds behörighetsgivande förutbildning som startar 14 augusti. Mer information om detta skickas ut när du ansökt.

CNC- och robottekniker

Kurser och Yh-poäng

Kurs Yhp
Branschkunskap 10
Material- och verktygslära 20
Kvalitet och säkerhet 15
CAD/CAM – programmering och ritning 45
CNC, avancerad CNC-teknik 65
Lärande i arbete – LIA 1 25
Robotik, robotteknik 40
Lärande i arbete – LIA 2 60
Examensarbete 20
Totalt 300 YH-poäng

Förkunskaper

Det finns många sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till YH-utbildningen CNC- och robottekniker, t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en behörighetsgivande utbildning.

Är du intresserad uppmanar vi dig att söka! Utifrån det du skickat in i din ansökan bedömer vi din behörighet. Om du är fullt behörig får du meddelande om det, annars kontaktar vi dig och berättar vad som behövs för att du ska bli behörig.

Allt startar med din ansökan – så tveka inte att skicka in.

Grundläggande behörighet

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer information finns på: https://www.yrkeshogskolan.se/

 

Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i gymnasiekurserna Datorstyrd produktion 1 och Industritekniska processer 1 eller Programmering 1 och Teknik 1.

Denna kunskap kan också valideras om yrkeserfarenhet finns.

Läs vår broschyr

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Läs broschyren här»

Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakt

Pernilla Jacobsson

Verksamhetschef
076-724 97 94
Lynn Englund

Lynn Englund

Utbildningsledare
073-301 14 99

Här hittar du våra vanligaste frågor om Yh-utbildningen Logistiker och transportledare.