Komvux

Lastbilsmekaniker

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs
för att jobba som lastbilsmekaniker och följer de kvalitetskrav som ställs av
Motorbranschens Yrkesnämnd – MYN.

Här finns utbildningen

Borås

Ansökan öppnar: 2023-03-15
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Nästa start: 2023-06-19