För elever

Klagomål, synpunkter eller förslag

Vi på Kunskapscompaniet vill ta del av dina synpunkter, förslag eller klagomål på vår verksamhet och våra utbildningar/aktiviteter. Dina åsikter är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Så här kan du lämna klagomål, synpunkter eller förslag

    1. Direkt till din lärare/kursledare eller utbildningsledare/uppdragsledare eller Kunskapscompaniets affärsområdeschef Charlotte Florestedt 070-462 52 48 som har ett ansvar för att hantera inkomna klagomål, synpunkter eller förslag utefter uppsatta rutiner i vårt kvalitetsledningssystem.
    2. Via vår mailadress synpunkter@kunskapscompaniet.se

Vi uppskattar om du fyller i vår blankett och bifogar denna (fysiskt eller via mail enligt punkt ett eller två ovan) när du vill lämna ett klagomål, en synpunkt eller ett förslag.

Klagomålsblankett

Vill du lämna ett klagomål? Ladda ner blanketten här.

Ladda ner»