Komvux

Personbils-mekaniker

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs
för att jobba som personbilsmekaniker och följer motorbranschens kvalifikationskrav.

Här finns utbildningen

Borås

Ansökan öppnar: 2024-06-03
Sista ansökningsdag: 2024-08-14
Nästa start: 2024-09-02