Komvux

Personbils-mekaniker

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs
för att jobba som personbilsmekaniker och följer de kvalitetskrav som ställs av
Motorbranschens Yrkesnämnd – MYN.

Här finns utbildningen

Borås

Ansökan öppnar: 2022-10-21
Sista ansökningsdag: 2022-11-30
Nästa start: 2023-01-23