Byggutbildning i Katrineholm på uppdrag av Arbetsförmedlingen

news

2021-01-19, 08:00

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och vill utbilda dig inom bygg? Nu startar vi byggutbildning i Katrineholm, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Läs mer här:
Faktablad-Bygg-Katrineholm-AF.pdf (kunskapscompaniet.se)