Form och lägestoleranser

Eskilstuna
Göteborg
Östersund
Västerås

Intresserad av företagsutbildningar? Kontakta mig!

Erik Eng

Erik Eng

Platsansvarig industriteknik i Östersund
070 781 49 76
erik.eng@kunskapscompaniet.se
Håkan Bråberg

Håkan Bråberg

Platsansvarig industriteknik i Göteborg
070-776 98 45
hakan.braberg@kunskapscompaniet.se
Milad Sojodi

Milad Sojodi

Platsansvarig industriteknik i Västerås
072-254 54 00
milad.sojodi@kunskapscompaniet.se

Tony Andersson

Lärare industriteknik Eskilstuna
076-195 43 39
tony.andersson@kunskapscompaniet.se

Utbildningslängd

1 dag

Om utbildningen

Under utbildningen Form och lägestoleranser får du en förståelse för standarder som reglerar form- och lägestoleranser. Vi behandlar centrala ämnen inom ritningsläsning som är direkt relaterade till Svensk Standard, och kursinnehållet följer SS-EN-ISO 1101:s riktlinjer.

Utbildningens innehåll

  • Form & lägetoleranser
  • ISO-toleranser och passningar
  • Toleransområde och begränsningar, måttjämkning

Kontakta oss för mer information eller bokning

  • Hidden
    (Får ej tas bort)
  • Du kan se vilka orter just denna utbildningen finns på ovan.