Omprov för Validering CNC Teknik Grönt

Eskilstuna
Göteborg
Östersund
Västerås

Intresserad av företagsutbildningar? Kontakta mig!

Erik Eng

Erik Eng

Platsansvarig industriteknik i Östersund
070 781 49 76
erik.eng@kunskapscompaniet.se
Håkan Bråberg

Håkan Bråberg

Platsansvarig industriteknik i Göteborg
070-776 98 45
hakan.braberg@kunskapscompaniet.se
Milad Sojodi

Milad Sojodi

Platsansvarig industriteknik i Västerås
072-254 54 00
milad.sojodi@kunskapscompaniet.se

Tony Andersson

Lärare industriteknik Eskilstuna
076-195 43 39
tony.andersson@kunskapscompaniet.se

Längd

0,5 dag

Vem kan göra omprov för Validering av CNC Teknik2017  Grönt?

Om du behöver genomföra validering inom Validering av CNC Teknik2017  Grönt och inte uppnår godkänt resultat inom något av kompetensområdena, kan du kontakta din testledare för att planera kompetenshöjande insatser.

Omprov i validering Validering av CNC Teknik2017  Grönt ger dig rätt att vid ett tillfälle göra ett omprov i ett ämne.

Kontakta oss för mer information eller bokning

  • Hidden
    (Får ej tas bort)
  • Du kan se vilka orter just denna utbildningen finns på ovan.