Vilka förkunskaper behöver jag har för att börja en Yh-utbildning på KC?

Det finns många sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning. Läs mer om vilka förkunskaper som gäller under respektive utbildning.