Hur finansierar jag mina Komvux studier?

Din ålder och situation bestämmer vilka bidrag eller lån du kan få eller söka för komvux.

Mer information hittar du på Komvux – CSN