Kunskapscompaniet gymnasieskola är en branschrekommenderad skola

news

2022-04-05, 15:54

För ett gymnasium med yrkesförberedande program är det av största vikt att ha en tät dialog med de branscher utbildningarna siktar mot. Kunskapscompaniet gymnasieskola kan nu stolt presentera en alldeles färsk förnyad rekommendation från Byggbranschens yrkesnämnd.

Att vara en branschrekommenderad skola från Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, är en kvalitetsmärkning. Den ges till skolor som kan visa att de uppfyller BYNs kriterier för att ge alla elever en yrkesutbildning med bra kvalitet som uppfyller byggbranschens krav.

– Vi är mycket stolta och glada över att vår inriktning Husbyggnad inom Bygg- och Anläggningsprogrammet håller en hög kvalitet så att vi fått förnyat förtroende från BYN som en branschrekommenderad skola, säger Jari Salmijärvi, rektor Kunskapscompaniet gymnasieskola.

    Branschrekommendationen är tidsbegränsad och omprövas efter två år.

    Kunskapscompaniets vård- och omsorgsprogram är sedan tidigare VOC-certifierade hos Vård- och omsorgscollege som är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Fordon- och transportprogrammets kvalitetssäkras genom samverkan med TYA, Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd.

    Presskontakt

    Relaterat material