Stort GRATTIS säger vi till våra Yh-studenter!

news

2020-05-18, 08:00

Är ni beredda? Nu kommer de!
Nu examineras en rykande färsk grupp av kompetenta logistiker och transportledare från YH-utbildningen!

Den tvååriga utbildningen på Kunskapscompaniet har gett breda kunskaper inom bland annat flödesoptimering, distribution och inköp, transportplanering, internationell logistik, material- och produktstyrning, miljö- och kvalitetssystem och Warehouse management.

Med sig har de också värdefulla erfarenheter från sina företagsförlagda LIA-perioder, där de ute på företag i branschen har använt, förankrat och förädlat sina kunskaper ytterligare.

STORT GRATTIS!