Komvux

Byggutbildning lärling

Byggutbildningen ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas
av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis. Cirka 80 % av utbildningen kommer att bedrivas på en byggarbetsplats.

Här finns utbildningen

Nyköping

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag: 2023-01-29
Nästa start: 2023-02-27

Katrineholm

Ansökan öppnar: 2022-11-01
Sista ansökningsdag: 2023-01-29
Nästa start: 2023-01-30

Visste du att?

Byggutbildningen på Kunskapscompaniet är godkänd av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)