Komvux

Byggutbildning lärling

Byggutbildningen ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas
av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis. Cirka 80 % av utbildningen kommer att bedrivas på en byggarbetsplats.

Byggutbildning lärling på Kunskapscompaniet

Här finns utbildningen

Nyköping

Ansökan öppnar: 2024-05-20
Sista ansökningsdag: 2024-08-04
Nästa start: 2024-09-09

Katrineholm

Ansökan öppnar: 2024-04-18
Sista ansökningsdag: 2024-07-21
Nästa start: 2024-08-19

Visste du att?

Byggutbildningen på Kunskapscompaniet är godkänd av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)