Komvux

Industriteknik bas – SFI/SVA grund

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser SFI kurs D och Grundläggande svenska som andraspråk parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Här finns utbildningen

Köping

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: 2023-03-20

Eskilstuna

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: