Komvux

Industriteknik CNC/svets

Industrin skriker efter kompetent arbetskraft.

Utbildningen startar med orienteringskurs och en gemensam utbildningsdel, sedan väljer du inriktning mot antingen CNC eller svets. Yrkespraktik ingår oavsett spår. Vi lär alltid ut på modern och aktuell utrustning och har nära samarbete med branschen.

Här finns utbildningen

Eskilstuna

Ansökan öppnar: 2024-06-10
Sista ansökningsdag: 2024-08-11
Nästa start: 2024-09-16

Köping

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag: 2023-12-18
Nästa start: 2024-01-15

Gävle

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: 2024-08-19