Som anläggningsförare kan du arbeta vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Du kan arbeta med bland annat att gräva ut husgrunder, gräva för bredband, anlägga nya värme-, vatten- och avloppsledningar, anlägga nya vägar och underhålla befintliga vägar, lasta och lossa olika typer av gods och röja snö. Även att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning ingår i arbetet.

Studieupplägg

Utbildningen innehåller alla de behörigheter du behöver för att arbeta som anläggningsförare. Utbildningen innehåller teoretiska studier och praktiska övningar så att du som deltagare är väl förberedd inför kommande anställning. Du kommer att träna på lastmaskin, grävlastare och grävmaskin.

Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare.

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 50 veckor. Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper
  • Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk
  • Svenskt B-körkort
Övrigt

Som elev behöver du själv betala för arbetskläder, kurslitteratur och eventuella resor
till och från APL-platsen.

Läs mer om utbildningen (pdf)»