Det här är en bussutbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Det innebär att språkläraren och yrkesläraren jobbar tillsammans för att du ska lära dig både yrke och språk samtidigt. Du läser SFI kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Studieupplägg

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Du lär dig att köra Buss och får de kunskaper som krävs för att klara de prov som krävs på Trafikverket, för behörigheten D-körkort & YKB (yrkeskompetensbevis). Du får också kunskaper om service och bemötande. Även lättare yrkesmattematik.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företaget under hela praktiktiden.

Kurslängd

Utbildningen har en rikttid på ca 40 veckor med minst 8 veckors praktik.

Förkunskaper
  • Svenskt B-körkort för manuell eller automatväxlad bil.
  • Fyllda 23 år vid kursens start.
  • Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C, studieväg 2 eller 3 upp till GRNSVA delkurs 4. Eftersom det är en kombinationsutbildning ska du inte vara klar med grundläggande svenska som andraspråk.

Sökande som ej är antagna på SFI eller som kan visa upp betyg från annan skola kan få göra ett nivåtest för att visa upp att den har motsvarande svenskkunskaper i svenska som andraspråk.

Övrigt

Anmäl dig på Komvux hemsida. Antalet platser är begränsade.

Vid frågor kontakta Yvonne Bark 070-608 95 69, yvonne.bark@eskilstuna.se.

Utbildningen är CSN-berättigad.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»