Byggutbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för yrket och följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN. När du är klar med utbildningen inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling på ett företag.

Inriktningar
  • Snickare
  • Golvläggare
  • Murare
  • Målare
  • Plattsättare
Studieupplägg

Utbildningen är modulindelad och bygger på Skolverkets kursplaner inom Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom de förberedande modulerna Orientering. Den ger dig grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer.

Utbildningen bedrivs på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företaget under hela praktiktiden.

Kurslängd

Utbildningstiden kan variera mellan 40-48 veckor beroende på vilken inriktning du väljer. Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper
  • Förutsättningar för att klara utbildningen
  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik
Övrigt

Utbildningen är CSN-berättigad och du som elev behöver själv betala för kursmaterial och resor till och från praktikplatsen.

Information om ansökan

Utbildningen genomförs på uppdrag av vuxenutbildningen i Borås kommun och är för dig som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda.

Du ansöker till vuxenutbildningen på boras.alvis.se. Om du bor du i en annan kommun än Borås behöver du ta kontakt med din hemkommuns vuxenutbildning.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»