Visste du att?

  • 9 av 10 får jobb efter en YH-utbildning
  • Minst en tredjedel av utbildningen är företagsförlagd  
  • Alla utbildningar skapas utifrån ett konkret behov av kompetens

 

Läs mer om CNC- och robottekniker»