Industriteknik BAS är en yrkesutbildning i kombination med svenskundervisning. Utbildningen ger dig grundkunskaper för att kunna arbeta med enklare arbete inom det industritekniska området men du har även möjlighet att vidareutbilda dig till svetsare eller CNC-operatör.

Studieupplägg

Under utbildningen kommer du att lära dig olika arbetsmoment, till exempel mätning med olika mätdon, ritningsläsning, kvalitet och materialkännedom. Du lär dig även använda manuella maskiner, till exempel svarv och fräs. Dessutom ingår en truckutbildning med möjlighet att få truckkort.
Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och kunskaper i svenska som är branschinriktad. Utbildningen startar med svenskastudier på heltid i 5 veckor innan yrkeskurserna börjar. Undervisningen i svenska språket integreras sedan under hela utbildningen och dessutom får du möjlighet till yrkespraktik på företag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare.

Förkunskaper och krav för deltagande
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C från studieväg 2 eller 3
Ansökan

Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI eller till Yvonne Bark
070-608 95 69, yvonne.bark@eskilstuna.se.

Kontaktpersoner på Kunskapscompaniet
Pernilla Jacobsson 076-724 97 94, pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»