Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Det innebär att språkläraren och yrkesläraren jobbar tillsammans för att du ska lära dig både yrke och språk samtidigt. Du läser SFI kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna. Utbildningen ger dig grunderna i verkstadskunskap för arbete inom industrin men du har även möjlighet att vidareutbilda dig till svetsare eller CNC-operatör.

Studieupplägg

Under utbildningen kommer du att lära dig olika arbetsmoment, till exempel mätning med olika mätdon, ritningsläsning, kvalitet och materialkännedom. Du lär dig även använda manuella maskiner, till exempel svarv och fräs. Dessutom ingår en truckutbildning med möjlighet att få truckkort.
Utbildningen startar med en introduktion och därefter går yrkeskurserna i gång tillsammans med svenskkurserna. Svenskundervisningen integreras sedan in i yrkeskurserna.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör fyra veckors praktik ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare.

Förkunskaper och krav för deltagande
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C från studieväg 2 eller 3
Ansökan

Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI eller till Yvonne Bark
070-608 95 69, yvonne.bark@eskilstuna.se.

Kontaktpersoner på Kunskapscompaniet
Pernilla Jacobsson 076-724 97 94, pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»