Genom validering i Industriteknisk BAS testas du utifrån baskompetensen som krävs för att kunna jobba inom svensk industri.

Hur valideras dina kunskaper?

Om du tidigare jobbat inom industrin erbjuder vi dig möjlighet att validera dina yrkeskunskaper. Vi genomför kompetenskartläggning, kompetensbedömning och utfärdar kompetensbevis.
Valideringen säkerställer att du har den lägsta kompetensnivå som krävs för arbete inom industrin.

Kompetensområden

Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är viktiga för arbete i industrin:

  • Hälsa, miljö & säkerhet
  • IT & automation
  • Kvalitet
  • Matematik
  • Produktionsteknik / -ekonomi
  • Mätteknik
  • Ritningsläsning
  • Språk (svenska)
  • Språk (engelska)
  • Underhåll

 

Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Efter valideringen får du ett kompetensbevis.

Kurslängd

Valideringen tar ungefär en halv dag att genomföra.

Förkunskaper

För att du ska vara aktuell för validering behöver du ha erfarenhet från arbete inom industriell produktion eller utbildning motsvarande gymnasienivå med inriktning industri/teknik.

Kontakt

Valideringen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.