Industriteknikutbildningen ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad personal inom yrket ökar. Efter avklarad utbildning kan du jobba som CNC-operatör, svetsare, IW-svetsare, gasskärare, maskinoperatör och produktionstekniker.

Studieupplägg

Utbildningen startar med Test och orientering och en gemensam Industriteknik Grund. Därefter följer fördjupning inom en av de två intressanta inriktningar och du kan välja den inriktningen som passar dig bäst:

  • Skärande bearbetning och styrd produktion (CNC)
  • Svets- och plåtbearbetning

 

Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen och läser de moduler eller de delar av moduler som passar just dig. Om du har tidigare yrkeserfarenheter så kan längden på utbildningen justeras.

Kurslängd

Utbildningen startar med 3 veckor test och orientering och en gemensam basutbildning på 24 veckor. Under den tiden väljer du inriktning Skärande bearbetning och styrd produktion (CNC) eller Svets- och plåtbearbetning.  Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper
  • Goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
  • Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.
  • Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.
Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen? Prata med din Arbetsförmedling.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»