Industriteknik – svets

Kunskapscompaniet erbjuder industriteknisk utbildning med inriktning svets. Utbildningen ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad personal inom yrket är stor.

Studieupplägg

Utbildningen genomförs i första hand som individuell undervisning med tillgång till handledning. Om du har tidigare yrkeserfarenheter så kan längden på utbildningen justeras.

Utbildningen bedrivs och genomförs praktiskt och teoretiskt i våra lokaler i Gävle.

APL

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, så att du praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. Kursen Heta arbeten ingår också i svetsutbildningen.

Förberedelser inför ansökan

Om du har erfarenhet av det här yrket sen tidigare kan du ansöka om fördjupad kartläggning i e-tjänst Inledande kartläggning mot yrkesutbildning.

Om du är boende, och folkbokförd i Gävle kommun, gör du din ansökan via webbansökan. Du som är folkbokförd i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun gör din ansökan via blankett och skickar den direkt till Vuxenutbildningen i Gävle. Inget yttrande behövs från din hemkommun.

Är du folkbokförd i annan kommun än ovan nämnda behöver du lämna in din blankett till din hemkommun.

Förkunskaper
  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.
Kostnader

Du betalar själv för skyddskläder, cirka 1800 kr samt eventuell kurslitteratur och för resor till och från APL-plats.

Läs mer om utbildningen (pdf)»