Under utbildningen Vårdbiträde kommer du att lära dig viktiga färdigheter för att kunna ge personlig omvårdnad och praktisk hjälp till de som behöver det. Som vårdbiträde kommer du att vara en viktig del av att skapa en trygg och bekväm vardag för andra.
Studieupplägg

Utbildningen är på ca 54 veckor och består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesutbildningsdel. Den yrkesinriktade utbildningen motsvarar innehållet som ges i ämneskurserna inom vård- och omsorgsprogrammet för gymnasieskolan. Du får ditt gymnasiebetyg efter varje avslutad kurs.

Under den förberedande delen får du möjlighet att prova på yrket och se om du har intresset och förutsättningarna som krävs för att klara av utbildningen och arbetet. Basmodulen är främst för dig som behöver mer grundläggande kunskaper kring svensk vård och samhällskunskap.

Utbildningen innehåller teoretiska studier och metodövningar så att du som deltagare är väl förberedd inför kommande anställning eller vidare studier.

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vårdbiträdesutbildningen innehåller två arbetsplatsförlagda (APL) perioder så att du praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Förkunskaper

SFI nivå D
Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.

Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Prata med din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan till studiebesök hos oss så kontaktar vi dig.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»