Kunskapscompaniet

Lagerutbildning och SFI

Utbilda dig till lagerarbetare samtidigt som du läser SFI. Du lär dig ett språk samtidigt som ett yrke och får en snabb väg till jobb.

Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och kunskaper i svenska som är branschinriktade. Praktiken ger dig möjlighet att komma i direkt kontakt med arbetslivet och arbetsgivare.

Praktik

Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet närvarande och följer upp och stöttar dig som elev under hela praktiktiden.

Ansökan

Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI.

Förkunskaper

Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar.
Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C.

Läs vår faktablad

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad Lagerutbildning och SFI»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktperson

Mari Holmberg

Verksamhetschef
079-585 35 23

Peter Nilsson

Uppdragsledare
076-724 20 16

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.