Kunskapscompaniet

Restaurang

Utbildningen ger dig kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för att erhålla arbete inom restaurang- och livsmedelsbranschen. I utbildningen ingår teoretiska såväl som praktiska moment, samt arbetsplatsförlagt lärande, sk APL, ute hos arbetsgivare. Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med restauranger och andra företag inom branschen.

Intresseanmälan till studiebesök»

Inriktning

Inriktningen kan variera, mer information hittar du i faktabladet längst ner.

Studieupplägg

Utbildningstiden bestäms individuellt, dels utifrån din utbildnings- och erfarenhetsbakgrund och dels vilken kompetensnivå som krävs för att bli anställningsbar.

 

APL

En del av utbildningen består av Arbetsplatsförlagt lärande. Vi ansvarar för att ordna ett arbetsplatsförlagt lärande på ett eller flera branschföretag under utbildningstiden.

På APL-platsen utses en handledare som blir insatt i din utbildningsplan. Vi kommer löpande att följa upp dig under hela din APL-tid.

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen
och kunna arbeta inom yrket.

Läs vår faktablad

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den.

Faktablad Restaurang – Trollhättan»Faktablad Restaurang – Kristianstad»

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Robert Lagerström

Robert Lagerström

Verksamhetschef
079-006 02 66
Håkan Larsson

Håkan Larsson

Uppdragsledare Trollhättan
079-006 65 45
Johan Elmqvist

Johan Elmqvist

Uppdragsledare Kristianstad
079-006 65 96

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor om våra yrkesutbildningar.