Lager och logistik

 

Lagerarbetare - Logistiker för lagerarbete, gymnasial vuxenutbildning

Efterfrågan på lagerarbetare är stor och genom vårt nära samarbete med branschen får du en utbildning med stora möjligheter till jobb.

Studieuplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen, som ger dig både grundläggande yrkeskunskap och ökad arbetslivserfarenhet. Den arbetsplatsförlagda delen ger dig möjlighet att redan under utbildningen utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats, under en handledares ledning.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering. I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning, inventering och produktionsplanering. Truckkort ingår med behörigheterna A2, A4 och B1. Det innebär att du blir behörig att köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck.

Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med ett flertal större lager- och logistikföretag.

Efter utbildningen kan du söka arbete på lager och godsterminaler.

 

Kursort

Eskilstuna

 

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 26 veckor.

 

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik. Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.

 

Ansökan och mer info

Utbildningen genomförs på uppdrag av vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun. Du ansöker till vuxenutbildningen via webbsansökan på www.eskilstuna.se.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Utbildningsansvarig är Lars Ollson, 070-104 20 71, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Läs mer om Lagerutbildningen i Eskilstuna >>


 

 


Företagsanpassad utbildning inom lager och logistik

Vi anpassar lagerutbildning till ditt företags eller organisations behov, både grundläggande och påbyggnadsutbildning.

Utbildningen kan genomföras hos oss, i våra lokaler, eller på plats hos dig som kund. Om kursen hålls hos er innebär det att vi kan utbilda i er egen miljö och utifrån din verksamhets förutsättningar. Kursmaterialet är i dessa fall helt anpassat till företaget.

Nivån anpassar vi till kursens deltagare och utbildningstiderna är flexibla för att passa in i er verksamhet. Lösningen tar vi fram tillsammans utifrån era önskemål. En utbildning som är anpassad till aktuell situation upplevs som mer värdefull och ger oftast ett bättre resultat.

Om du är intresserad och vill veta mer kontakta gärna utbildningsansvarig Lars Ollson, tel 016-14 74 70, 070-104 20 71,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .